Sözlük

 • Aynî Gelir

  TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) ayni gelirin tanımını, ‘emek veya sermaye karşılığında emeğin mal olarak elde edilmesi’ olarak yapmaktadır. TÜİK’e göre, ‘ayni gelirin hanede tüketilmesi gerekmektedir. Ayni geliri oluşturan mal satılıp nakde çevriliyorsa bu nakdi gelir olarak değerlendirilmektedir

 • Kaynak Geliştirme

  Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gerek ayni gerekse nakdi ihtiyaçların tümüne maddi kaynaklar denir. Maddi kaynakların karşılanması için örgütün ayni ya da nakdi olarak bu kaynakların arayışına gitmesine ise kaynak geliştirme denir.

 • Gönüllülük

  Gönüllü, içinde bulunduğu toplulukta herhangi bir karşılık ya da çıkar beklemeksizin bir işi yapmayı kendiliğinden üstlenen kişidir. Gönüllüler, faaliyetlerini resmî veya özel herhangi bir kurum veya kuruluşa bağlı olarak gerçekleştirebilir veya bir kuruluştan bağımsız olarak bireysel çabalarla da sürdürebilirler.

 • Savunucu

  Savunucu bir dezavantajlı grubun, doğanın, hayvanların, çevrenin, insan ve tüketici haklarının politika düzeyinde ve yurttaş vicdanında savunulmasını sağlayan kuruluşlardır. Bu kuruluşlar önlerine politikaların iyileştirilmesi veya uygulamaların düzeltilmesi gibi doğrudan hedefler koyarlar, ya da yurttaşları meselenin sahibi haline getirmek gibi dolaylı bir fayda hedeflerler.