Manifestomuz

İnsanın gelişimi, organize olabilme potansiyeli ile orantılıdır. İnsanların organize olması, bireysel ve ortak yaşamdan kaynaklı ihtiyaçlarını en etkili şekilde karşılamasına imkân sunmaktadır. Toplumun temeli olan ve bireyin gelişiminde en önemli katkıları sunan organizasyonlardan birisi sivil toplumdur. Latince yurttaş veya kenttaş anlamına gelen civis, medeniyetin ve medeniliğin özü City’ye ruhunu vererek sivil toplumun pekişmesini sağlamıştır. İyi organize olan sivil toplum, büyük medeniyetleri güçlü hale getiren temel kaynaklardan biri olmuştur.

STMÜ, sivil toplum organizasyonuna katkı sağlayarak insanlığa hizmet etmek için kuruldu.

Nasıl bir sivil toplum hayal ediyoruz?

Bu soruya, uzun yıllardır sivil toplum alanında varlık gösteren gönüllüler, saha uzmanları ve akademisyenlerden oluşan bir grup olarak cevap vermek amacıyla yola çıktık. Amacını bilen, iyi organize olmuş bir sivil toplum kuruluşunun gücünü bilerek, potansiyel sivil toplum gönüllülerini kapsayacak nitelikte bir çaba ortaya koyuyoruz. Bu kapsayıcılık sayesinde söylenmemişi söyleme, yapılmamışı yapma iddiamızla önce ülkemize ardından dünyaya bir cevap veriyoruz.

Farkındayız... Bu alanda ortaya konmuş takdire şayan tüm çabaların, kaotik gündemlerimizde güzel şeylerin de varlığını bize hatırlatan, vefa ve gönüldaşlığı kalplerde yeşerten her girişimin farkındayız.

Kavrıyoruz... Sahaya dair çalışmaların toplumsal etkisini bilerek; gönüllüler, profesyoneller, idareciler ve yasa koyucular tarafından sivil toplumun göz ardı edilemeyecek derecede önemli olduğunu kavrıyoruz.

Yürüyoruz… Çağın getirdiği ihtiyaçlara ve problemlere dikkat çekerek yapbozun eksik parçasını tamamlamak için yürüyoruz.

Ortak iyiliğe hizmet etmek arzusunda olan STMÜ’nün temel faaliyet alanları şu odaklarda toplanmıştır.

Ulusal ve uluslararası düzeyde strateji ve politika geliştiriyoruz. Yayınladığımız kapsamlı akademik çalışmalar ile sivil toplumun sorularına cevap, sorunlarına çözüm sunuyor aynı zamanda stratejik yol haritalarına katkıda bulunuyoruz.

Sivil toplum kuruluşlarımızın sistem belgelendirmesini sağlamayı ve periyodik performans ölçümlerini gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda belli standartlar çerçevesinde ölçme ve değerlendirilmeler yaparak, yeterliliği sağlayan kuruluşlara kalite sertifikalandırması yapıyoruz.

Sivil toplumun ihtiyaç duyduğu alanlarda temel eğitim ve uzmanlık eğitimlerini verip ilgili alanlarda nitelikli uzman ve akademisyenlerin yetişmesine yardımcı oluyor ve sivil toplum kuruluşlarının kapasitesini arttırmayı amaçlıyoruz. Böylece bir sivil toplum kuruluşunun en büyük ihtiyaçlarından olan yetkin sivil toplum çalışanlarının yetişmesine olanak sağlıyoruz.

Sivil topluma dair akademik katkıların nitelikli bir şekilde artırılması, araştırmacıların teşvik edilmesi, profesyonel kariyer alanlarının oluşturulması ve sosyal girişimcilik projelerinin desteklenerek geliştirilmesi ve markalaştırılarak hayata geçirilmesi yönünde faaliyetler yürütüyoruz.

Çağın ötesinde düşünme gayretiyle araştırarak ve literatür üreterek sahaya bilimsel ve teknik açıdan somut katkılar sunuyoruz. Sivil toplum sahasındaki tüm çabalarda “bir eksik var” denilen o kısmı bilimsel verilerle dolduracak ve temel dayanak noktalarını sağlamlaştıracak ilk kurum olma vizyonunu taşıyoruz. Gönüllü yönetiminde daha az hata ve daha efektif süreç yönetimi için ölçek geliştiriyor ve çıktılarımızın kalitesini tescilliyoruz, bireysel ve kurumsal paydaşlarımızın başarılarında gururlu ortaklar oluyoruz. Elbette bu yolda zorluklarla sınanacağız; en büyük temennimiz iki elden çıkacak sesimizdir.

Multidisipliner Yaklaşımla Sivil Toplumun Geleceğine Yön Veriyoruz

Profesyonel bir çaba ortaya koymak amacıyla çıktığımız bu yolda en büyük dayanağımız, sıkı sıkıya bağlı olduğumuz değerlerimizdir. Gönüllülük esaslı olması ile meşhur sivil toplum sektörünün, gönüllülükten beslenerek kurumsallaştığı bir misyona taşınmasının önemine ilke ve değerlerimizle dikkat çekiyoruz. Evrenseli yakalayan bir anlayışla 360 derece ele aldığımız sivil toplum sektöründe her bir kurumsal girişimin yanında olmakla beraber bireysel çabaların da en büyük destekçisiyiz.

Hedeflediğimiz büyük resmi düşünerek lider kurum sıfatına talip olmamızın bir cesaret değil bir gereklilik olduğunu düşünüyoruz. Bu yolda bize inanmanız ve başarılarla dolu bir sivil toplumun gelişimine edilgen değil etken şekilde dahil olmanız en büyük gücümüz ve şansımız olacaktır.

Sizi de bu kutlu yolculuğa adım atmaya davet ediyoruz.