Aydınlatma Metni

Verilerin saklanma süresi kanunlardaki ölçülerle sınırlıdır. Veri sorumlusu Sivil Toplum Merkez Üssü’dür.

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar dahilinde toplanır ve işlenir ve saklanırlar;

STMÜ, üyelerinin, iş yaptığı kişilerin ve verilerinin işlenmesine onay aldığı gerçek veya tüzel kişilerin ve çalışanların kişisel verilerini 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak ve sınırlı bir biçimde işlemekte ve saklamaktadır.

STMÜ sanal ortamda ve fiziki ortamda verilerinizin güvenliği için gereken tüm önlemleri almaktadır.

1. Veriler ilgili kişilerin, STMÜ’nün amaçları doğrultusunda ve onam metinlerinde bahsedildiği amaçlarla sınırlı olmak üzere toplanır ve işlenirler. Toplanan kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5., 6. ve 8. maddelerinde belirtilen amaçlara uygundur.

Kanunun öngörmediği ve onam formunda açıkça yazılmayan ve gerekmeyen hiçbir veri toplanmaz, işlenmez ve saklanmaz.

STMÜ tarafından toplanan kişisel veriler aşağıdaki durumlarla sınırlı olarak paylaşılıp aktarılmaktadır:

1. Gerekli hallerde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla, geliştiricilerle ve iş ortaklarıyla paylaşılmakta ve işlenmektedir.

2. Whatsapp, e-mail (Hotmail, Yandex, Gmail) gibi haberleşme araçlarının kullanılması sırasında, bu kuruluşların sunucularının yurtdışında olması nedeniyle, verilerin yurtdışına aktarımı söz konusu olmaktadır.

3. STMÜ içerisindeki birimlerle ve birimlerdeki ilgili görevlilerle onam formlarındaki amaçlarla sınırlı kalmak kaydıyla işlenmekte ve toplanmaktadır.

4. İşlenen veriler, STMÜ ve iş ortakları tarafından sizlerle iletişim kurma, etkinlik ve faaliyetlerden haberdar etme, anket ve formu linki gönderme ve benzeri durumlar için kullanılabilir.

5. Web sitesinde toplanan çerezler Web sayfasının daha işlevsel hizmet vermesi ile sınırlı olarak işlenmektedir.

Açık rıza alınması gereken durumlarda aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilerek kişilerin açık rızalarına başvurulur. İşlenen veriler ve amaçlar açıkça belirtilmektedir.

Verileri yukarıda açıklanan nedenlerle işlenen gerçek veya tüzel kişiler kanunda kendilerine tanınan veya aşağıdaki haklara sahiptir:

Kendi verileriyle ilgili olarak bilgi edinme (Lütfen iletişim sekmesindeki adreslerle iletişime geçiniz.)

–Kanunların öngördüğü ölçülerde; anonimleştirme, silme veya düzeltme talebi haklarına sahiptirler. (Lütfen iletişim sekmesindeki adreslerle iletişime geçiniz.)

İşbu metin, KVKK madde 10 gereğince aydınlatma yükümlüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.