Fostering Youth Work and Managment In NGO's

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans)

  • 27 Aralık 2023
  • 198 Defa Görüntülendi

Proje Hakkında

Kapsam: Uluslararası

Partner Ülkeler:

 Sırbistan

 Avusturya

 Slovenya

Açıklama: Proje kapsamında, sivil toplum kuruluşları için ortak stratejileri belirlemek üzere gençlik çalışanlarının, ilgili deneyimlerini ve uzmanlıklarını bir araya getirerek mesleki gelişimlerine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Süre: 36 ay

Hedef Kitle:

-Gençler ve gençlik çalışanları

- Gençlik çalışmaları alanındaki eğitmenler ve mentorlar

- Gençlerle çalışan STK'lar

- Mesleki eğitim uzmanları (VET) ve gençlerle çalışan eğitim uzmanları

- Gençlikle ilgili politika ve faaliyetlere katılan yerel yetkililer ve politika yapıcılar

 

Destekleyen Kurum: Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans)