360° İletişim

360° İletişim

Sivil toplum alanındaki zorlukları, fırsatları ve yenilikleri keşfetmek için farklı disiplinlerden uzmanları bir araya getiriyoruz. Uluslararası ölçekte katılımcıların olduğu programlar ile eğitsel, sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınma alanlarında araştırma ve uygulamalardan elde edilen bulguların incelendiği etkinlikler ve projelere ev sahipliği yapıyoruz..