Çatışmalı Ortamlarda Liderlik

19 Temmuz 2023 | 601 Defa Görüntülendi

Çatışmalı Ortamlarda Liderlik

Amerikan yazar Mark Gerzon tarafından kaleme alınan eser, MESS (Türkiye Metal Sanayiciler Sendikası) tarafından yayımlanmış ve 347 sayfadan oluşmaktadır. Gerzon; ABD Kongresi’nde, çok uluslu şirketlerde ve çeşitli kuruluşlarda danışmanlık yapmıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nde partiler üstü bir hareket inşa etmek için çok yönlü bir strateji geliştirmiştir. 35 yıl Arabulucular Vakfı’nda bulunmuş, Chicago ve Harvard Üniversitesi’nde eğitim almıştır.

Mark Gerzon; 35 yıllık iletişim danışmanlığı ve ilişki gözlemleri neticesinde elde ettiği tecrübelerle “Çatışmalı Ortamlarda Liderlik” kitabını kaleme almıştır. Kitabın akıcı üslubu bulunmaktadır. Yazar; politika, aile, iş gibi sosyal alanlarda meydana gelen çatışma ortamlarında demokratik süreçlerin yaşanması adına nasıl bir lider olunması gerektiğine dair tezlerini ortaya koymuş; olumlu ve olumsuz örneklerle anlatımını desteklemiştir. Özellikle sivil toplum çalışmalarıyla ilgilenen bireylerin okuması ile iletişim ve kriz yönetiminde ciddi kazanımlar elde edilecek bir kitaptır.

Eserin kapak görselinde de kitabın ana teması tasvir edilmiştir. Kapakta, dünya üzerinde sağ ve sol kutuplarda art arda sıralanmış insanların ellerinde bulunan zincir halkasını birleştirerek bütünlük sağladıkları görülmektedir. Bu tasarımda, tarafların müzakere etmeleriyle çatışmalı ortamın dönüştürülebileceği anlamı çıkmaktadır.

Amerikalı yazar; eser boyunca demagog, yönetici ve arabulucu olmak üzere 3 tür liderlik olduğu tezini kaleme almıştır. Kitapta, bu 3 tür liderin demokratik tutum perspektifini ve bu tutumlarındaki neticelerini yazmıştır. Kitabın özeti ise içinde yaşadığımız çağın realitesi ile müzakereci demokratik yönetim anlayışını benimseyen arabulucu liderlerin, çatışmalı ortamlarda diğer lider türlerine kıyasla başarıya ulaştıkları yönündedir. Müzakereci iletişim modeli olan arabulucu liderin özellikleri, kitabın büyük bölümünü oluşturmaktadır. Arabulucu lider, yönetişim sürecine imkân veren lider olarak tanımlanmaktadır.

Yazarın çatışmalara bakışındaki temel felsefesi; çatışmayı bir sorun olarak değerlendirmeyip farklılıklara dürüstçe ve olaylara tüm çerçevesiyle bakılması gereken “varlık” olarak görmesidir. Sayfalar ilerledikçe liderliğe dair özdeyişler yer almaktadır. Her bir konu başlığına uygun sosyal hayattan örnek verilmesi, anlatımı pekiştirerek bilgilerin hayata geçirilmesini imkanlı kılmaktadır.

Gerzon, çatışmalı ortamlardaki arabulucu liderliği; kayırmacı muhataplıkla hareket edilmeyen, diğer tarafların da fikirlerinin ve ihtiyaçlarının dinlendiği, müzakereci bakış açısıyla toplumun ve insanlığın faydasını düşünerek hareket eden liderlik olarak tanımlamaktadır. Ancak bu tür lider olabilmenin de farklılıklarla uğraşmak, karşıt düşüncelere kulak vermek, yapıcı diyalog kurmak, sabırlı olmak gibi zorluklarının ve gerekliliklerinin olduğunun altını çizmektedir. Farklılıklar dinlenirken çerçevenin bütününe bakma ilkesini dile getirmektedir. Çatışmayı bir yükümlülük değil; olağan varlık olarak görmektedir.

Yazar, çatışmanın ortadan kaldırılacağı vaadiyle gerçekleştirilen; eğitim, atölye, kitap, yönetim metodunun mümkün ve rasyonel olmadığını ve bu kitaptan da böyle bir beklentinin olmasının manasız olduğunu dile getirmektedir. Çatışmalı ortamların getirdiği zenginliklere odaklanılmasına yönelik perspektif sunmaktadır.

Sevanur Caner

Bu yazıda yer alan fikirler yazara aittir ve STMÜ’nün editoryal politikasını yansıtmayabilir.