STK Metre

STK yönetim süreçlerine dair bilimsel dayanakları olan indeksler ve ölçekler geliştirmekte ve geliştirilen bu ölçüm sistemlerini uygulayarak; değerlendirme ve rehberlik hizmetleri sunmaktadır.

Birim Hakkında

Özgün bir birim olan STK Metre; STK’larda klasik yönetim anlayışından ayrılarak, ulusal ve uluslararası düzeyde yaşanan sosyolojik gerçekliklere cevap verebilecek, sürdürülebilir sivil toplum yönetim süreçlerinin oluşmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu amacına ulaşmak için STK’ların yönetim süreçlerine dair önemli performans göstergelerinin ölçülmesini, değerlendirilmesini ve gelişim ihtiyaçlarının tespit edilmesini, gönüllülüğü merkeze alan bakış açısıyla kendisine misyon edinmiştir.

STK Metre, amacına ulaşmak için; akademisyenlerden ve saha uzmanlarından oluşan ekibiyle çeşitli saha araştırmaları, odak grup 
görüşmeleri, ‘’Vakıf Müesseseleri’’ ve ‘’Ahilik Teşkilatı’’ benzeri tarihimizde var olan sivil toplum yönetim modelleri incelemeleri, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi incelemeleri, literatür taramaları ve saha araştırmaları gibi hazırlıklarla temellerini atmaktadır. Sivil Toplum Gelişim Akademisi ve Kalite koordinatörlüğü ile iş birliği içerisinde olan STK Metre; STK yönetim süreçlerine dair bilimsel dayanakları olan endeksler ve ölçme araçları geliştirmeyi ve geliştirilen bu araçları kullanarak; değerlendirme, sınıflandırma/sıralama ve rehberlik hizmetleri sunmayı amaçlamaktadır.