Sivil Toplum Gelişim Akademisi

Bireylerin ve STK’ların gelişmesinde ve kurumsallaşmasında nitelikli ve etkili eğitim çözümleri sunar.

Birim Hakkında

Sivil Toplum Gelişim Akademisi, STK’ların kurumsal kapasitelerini artırmak, görev alan profesyonel ve gönüllü bireylerin gelişimine katkı sağlamak üzere temel düzeyde ve ihtisas seviyesinde eğitimler geliştirmeyi ve uygulamayı görev edinmiştir. Uygulanan eğitimler ve alanında uzman isimler tarafından hazırlanan kitaplarla, STK’ların faaliyetlerinin ve yönetim süreçlerinin iyileştirilmesine, kendi hedef grupları için nitelikli ürün ve hizmetler ortaya koymalarına katkı sağlamak amaçlanmıştır.


Sivil Toplum Gelişim Akademisi, misyonunu gerçekleştirmek adına akademisyen, alan uzmanı, saha çalışanı ve tüm ilgili birey ve kurumların iş birliğini önemsemektedir. Eğitimler öncesinde sivil toplum normları dikkate alınarak STK Metre Koordinatörlüğü ile birlikte ihtiyaç analizleri yapılmakta, elde edilen verilerden yola çıkılarak eğitim programları oluşturulmaktadır. Eğitimler yüz yüze ve çevrimiçi olarak talep edilen zamanda gerçekleştirilebilmektedir. Yüz yüze eğitimler STMÜ eğitim alanlarında veya uygunluk düzeyi dikkate alınarak katılımcıların teklif edeceği farklı mekanlarda uygulanabilmekte, çevrimiçi eğitimler ise STMÜ’ye ait dijital eğitim platformlarında gerçekleştirilmektedir. Sivil toplum alanında yapılan kapsamlı araştırmalar sonucu 14 alanda 44 modül olarak hazırlanan kitaplarla müfredatlar belirlenmekte ve bu kitaplar, basılı ve dijital dokümanlarla birlikte eğitimlerde kaynak materyaller olarak kullanılmaktadır.