Sivil Toplum Düşünce Enstitüsü

Sivil toplum özelinde literatür araştırması ve saha çalışmaları yaparak, ulaşılan sonuçlara ilişkin değerlendirme raporları yayımlar.

Birim Hakkında

Sivil Toplum Düşünce Enstitüsü, Türkiye’de ve dünyada sivil toplum alanında yürütülen faaliyetlerin etkisini ve verimliliğini inceleyerek öngörülebilir politikalar üretmek amacıyla çalışan bir düşünce kuruluşudur. Sivil Toplum Düşünce Enstitüsü, sivil toplumu ilgilendiren gelecek stratejileri, sivil toplum ve dijital dönüşüm, sivil kütüphane ve sivil sözlük konularında temel faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

Akademisyenler ve saha uzmanları ile iş birliği halinde sivil toplum çalışmaları üzerine derinlikli araştırmalar yapmak, yaygın etkisi yüksek raporlar üretmek, küresel sınırlarda sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını karşılaştırmalı olarak incelemek, STK’ların faaliyetlerinin amacına uygunluğunu tartışmak, nitel ve nicel veriler ortaya koyarak sivil toplum çalışmalarındaki küresel eğilimleri takip etmek, değerlendirmek ve yaygınlaştırmak, Sivil Toplum Düşünce Enstitüsü’nün kuruluş amacını destekleyen görevleri arasında yer almaktadır.