Sivil Üs

Sivil toplumun potansiyeline yatırım yaparak, paydaşlarımız ve çözüm ortaklarımızla birlikte yeni olasılıklara ve sürdürülebilir değişime kendimizi adadık.

Tüm eylemlerimiz, sivil toplum sektörünün saygınlığını artırmaya katkıda bulunan bir etkiye sahip olmayı amaçlar.

  • Anla

    Sorunların arkasındaki risk faktörlerini, davranışlarımıza rehberlik eden normları, kararlarımızı etkileyen teşvikleri, bizi tanımlayan ağları ve ilişkileri anlamak için farklı disiplinlerden araştırmacıları bir araya getiriyoruz.

  • Güçlendir

    Ele almaya çalıştığımız sorunlardan etkilenen sivil toplum aktörleri ile mümkün olduğunca yakın çalışıyor ve paydaşlarımızı daha güçlü hale getirmek için ihtiyaç duydukları bilgi, beceri ve kaynaklarla donatıyoruz.

  • Birbirine Bağla

    Ölçeklenebilir etki elde etmek için sorunları farklı perspektiflerden ele alabilen ekosistemler oluşturuyor, sivil toplum alanındaki kişi ve kuruluşları birbirine bağlıyoruz.

Sivil toplum özelinde literatür araştırması ve saha çalışmaları yaparak, ulaşılan sonuçlara ilişkin değerlendirme raporları yayımlar.

Bireylerin ve STK’ların gelişmesinde ve kurumsallaşmasında nitelikli ve etkili eğitim çözümleri sunar.

STK yönetim süreçlerine dair bilimsel dayanakları olan indeksler ve ölçekler geliştirmekte ve geliştirilen bu ölçüm sistemlerini uygulayarak; değerlendirme ve rehberlik hizmetleri sunmaktadır.

Sosyal gelişimi destekleyen uygulamalı yöntemler ile deneyime dayalı eğitimler ve etkinlikler düzenler.

Sosyal girişim fikirlerini destekler, eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunar.

Sivil toplum alanındaki akademik çalışmaları ve araştırmacıları farklı formlardaki burs imkanları ile destekler.

Karmaşık İhtiyaçlara 360° Bakış Açısı

STK Sözlüğü

Sivil Toplumun Dili

Aynî Gelir

TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) ayni gelirin tanımını, ‘emek veya sermaye karşılığında emeğin mal olarak elde edilmesi’ olarak yapmaktadır. TÜİK’e göre, ‘ayni gelirin hanede tüketilmesi gerekmektedir. Ayni geliri oluşturan mal satılıp nakde çevriliyorsa bu nakdi gelir olarak değerlendirilmektedir

STMÜ Aktüel

STMÜ Aktüel